Dreams do come true

E kile ya re nako nngwe, kwa Midrand, ngwaga tsa bo 2004, senatla sa mosimane ke seo sa re ke e go bona jaaka se diretse kgarebe ya sone go ipelela letsatsi la Valentines – ko rumung ya gagwe.

Dithunya di le hoo, karata, di chocolate gammogo le madi. Denepe tsa gagwe le kgarebe di dikologile karata. E ya ne a e kwadile ka bokgabane. Radio e lelela kwa tlase, mme o kare pina e ne e le ya ga R Kelly. Lesedi la dipone, e se le ke le tlwaetseng – go ne go le bohibidu! Monyenyo wa gagwe o sa eme! Ka tswa pelo thata, mme ka ikana go re le nna Modimo o tla a nkgopola tsatsi lengwe.

Le fa nne ka tsaa dingwaga di le dintsinyana, monna! Ke ne ka mo gopola tsatsi lengwe, ka ke ne ka dira fela jaaka a ne a dirile, mfana wame.